Pastoran Katolik 78561
Pusat Damai, Sanggau
Kalimantan Barat
Indonesia
Tel: +62 564 22 495
Fax: +62 564 24 184
HP Fr.Fritz B.: 0812 56 23 810
Email :
fritzbudmiger@gmail.comTaman Kanak-kanak Nazaret dan Paud Betlehem              
 
 
Ibu Yustina Titin
Kepala Sekolah
TK Nazaret dirintis mulai tahun 1995. Semula sekolah ini bernama TPA (Taman Pembinaan Anak) yang serupa dengan Sekolah Minggu. Murid pada tahun pertama berjumlah 48 anak. Dalam palaksanaannya, TPA menyiapkan anak-anak untuk masuk Sekolah Dasar. Setiap anak yang tamat TPA mendapat sertifikat (Ijasah) untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Atas dasar ini, TPA kemudian berkembang menjadi TK Nazaret.

TK Nazaret didirikan pada tahun 1997. Sebagaimana TK-TK umumnya, TK ini menpersiapkan anak untuk masuk SD. Lama pendidikan selama 2 tahun. Tahun pertama dinamakan kelas A sedangkan tahun kedua disebut kelas B. Demikian juga dengan pelajaran-pelajaran, TK ini mengikuti kurikulum nasional. Umumnya anak tamatan TK ini melanjutkan ke SD Subsidi.
Jumlah anak-anak yang masuk ke TK ini setiap tahun meningkat. Bila pada tahun pertama muridnya hanya 38 anak, tahun ini muridnya ada 96 anak dari berbagai kampung di kecamatan Parindu dan dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Anak-anak ini didampingi dan dibina oleh 6 orang guru dibawah koordinasi Sr. Aloysia, SFIC sebagai Kepala Sekolahnya.
NB: Untuk kelancaran proses belajar mengajar di TK ini tersedia fasilitas yang memadai, seperti: ruang-ruang kelas, UKS, tempat bermain dalam dan luar / WC / kamar mandi, dapur dan kantin.

PAUD:  Mulai dengan tahun sekolah 2009/2010  TK Nazaret juga membuka Playgroup/PAUD   BETLEHEM. 
 
Juli 2019: Ibu Hendrika mundurkan diri sebagai kepala sekolah dan
                 diganti dengan Ibu Titin
                 Para guru :   Hendrika , Sisilia, Yustina Julena, Juvita Christie,
                                       Emiliana Yani
 
TK Nazaret dan PAUD  Betlehem

 
 
 
 
 
Dalam tahun sekolah 2019-2020  jumlah siswa-i menjadi: 65 untuk TK Nazaret
                                                                                     6 untuk PAUD Betlehem


Kirim ke Teman

E-mail Teman :
Nama Anda :
E-mail Anda :
Isi Pesan :
 
                                                            Kembali Ke Beranda | Sitemap
developed@2010.anjungsaktivisual